Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Více informací

Ochrana osobních údajů

Tyto podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou platné od 19. 9. 2023.

Poučení o ochraně osobních údajů

Společnost Lugero CZ, s.r.o., se sídlem Polská 1396/46, 120 00  Praha 2, IČ: 01410687, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206065 (dále jen „správce“) informuje tazatele, jakožto subjekt údajů v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (také „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Kontaktní údaje:

Email: info@lugero.cz   |   Telefon: +420-228 804 000

 

Podmínky a poučení:

 • Prostřednictvím kontaktních a registračních webových formulářů budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, email.
 • Pro objednání zboží od Vás vyžadujeme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresu, dodací adresu, email, telefonní číslo. Tyto údaje nám předáte v tzv. "oprávněném zájmu" a není vyžadován Vás souhlas se zpracováním.
 • Tyto osobní údaje použijeme pouze pro dodání objednaného zboží či služby, pro komunikaci se zákazníkem nebo pro zasílání obchodních sdělení (nabídek a newsletterů). 
 • Na svých webových stránkách budeme dále shromažďovat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a maximální dobou zpracování:

Typ

Název

Účel

Maximální doba zpracování

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací včetně informací o konkrétních aktivitách na webových stránkách

730 dnů

Cookies třetích stran

Google Adwords

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (retargeting/remarketing)

540 dnů

 • Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat na základě předchozí upozornění na našem eshopu a máte možnost požádat o výmaz nasbíraných informací zasláním požadavku na emailovou adresu gdpr@lugero.cz či na adresu sídla společnosti.
  Na svých webových stránkách budeme shromažďovat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a dobou zpracování:

Typ

Název

Účel

Maximální doba zpracování

Cookies třetích stran

Google Analytics

Získání statistických informací

730 dnů

Cookies třetích stran

Seznam - Sklik

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting/remarketing)

540 dnů

 • Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, mohou je však pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Získaná osobní data zpracováváme s těmito expiračními lhůtami, po kterých budou budou smazána nebo skartována:

Dokumenty potřebné k daňové kontrole                                                    =             10let
Obchodní smlouvy                                                                                          =             10let
Údaje o zákaznících                                                                                        =               5let

Vaše data jsou v bezpečí, neboť pro jejich zpracování používáme aplikace renomovaných globálních společností. Data jsou uložena a zálohována převážně v cloudových úložištích globálních dodavatelů v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Přijmeme v přiměřeném rozsahu veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 • V případně dodavatelů, kteří splňují podmínky Data Privacy Shield – bližší informace o skupině těchto dodavatelů a ochraně dat naleznete zde: https://www.privacyshield.gov/. Uložená data jsou v cloudových úložištích zabezpečena šifrováním a v rámci naší společnosti jsou zavedena opatření pro ochranu osobních údajů. Rádi bychom Vás ubezpečili, že bezpečnost Vašich dat je pro nás prioritou.

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě souborů cookies je možné toto provést změnou nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies, resp. údajů o chování návštěvníka webu.
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • Pro případy vyřizování opakované žádosti o výpis, editaci nebo výmaz poskytnutých osobních údajů si dovolujeme pro tento účel stanovit manipulační poplatek ve výši 450 Kč bez DPH.
 • Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat toto Poučení a podmínky o ochraně osobních dat v rámci platné legislativy. Aktuální stav bude vždy umístěn na našich webových stránkách.